صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (۰.۲۳) (۰.۴۱) (۵۶.۶۹) (۷۷.۲۹)
۱۶۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱.۱۶ ۱.۶۱ ۶,۶۴۷.۲۴ ۳۴,۱۶۸.۸۴
۱۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (۲.۷۴) (۱.۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۶۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ (۳.۱۳) (۲.۹۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (۰.۶۸) (۱.۷۶) (۹۱.۷۳) (۹۹.۸۵)
۱۶۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۳.۰۹ ۱.۴۱ ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۶۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱.۰۲ ۰.۰۹ ۳,۹۶۲.۶۵ ۳۸.۳۲
۱۷۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (۳.۵۵) (۳.۱۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ (۱.۶۴) (۱) (۹۹.۷۶) (۹۷.۴۱)
۱۷۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (۱.۹۷) (۱.۷۶) (۹۹.۹۳) (۹۹.۸۵)
۱۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ (۰.۹۳) ۱.۲۸ (۹۶.۶۹) ۱۰,۳۷۴.۵۱
۱۷۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ (۱.۵) (۰.۳۲) (۹۹.۵۹) (۶۸.۹۸)
۱۷۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰.۱۸ (۱.۶۸) ۹۱.۶۹ (۹۹.۷۹)
۱۷۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ (۱.۱) ۰ (۹۸.۲۳) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۳.۱ ۰.۲ ۶,۹۴۰,۰۰۰ ۱۱۰.۳۳