صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۸ ۰
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۹ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۰۴ ۱.۹۶ ۴,۲۳۶.۵۴ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۳۲ ۰.۰۹ ۲۲۵.۰۵ ۳۶.۷۳
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۴۲) (۰.۹) (۷۸.۶۱) (۹۶.۳۵)
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۵۲ ۲.۵۴ ۸۸۷,۷۷۵.۹۳ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۸۴ ۳.۰۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۶ ۰
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۷ (۱.۹) ۴۵۱.۰۳ (۹۹.۹۱)
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲.۷۹ ۰.۳۸ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲۹۲.۴۵
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۹۲) (۰.۶۲) (۹۶.۵۴) (۸۹.۸۳)
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۷۵) (۰.۳۵) (۹۳.۵۷) (۷۲.۱۳)
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۶۱ ۲.۷۲ ۳۳,۶۵۸.۹۱ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۵۶) (۰.۷۸) (۸۷.۳۱) (۹۴.۳۶)
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۴۹) (۰.۴۵) (۸۳.۱۹) (۸۰.۴۸)
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۴۴ ۳.۲۱ ۶۵۳,۸۸۷.۰۹ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸