صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (۱) ۲.۳۷ (۹۷.۴۲) ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۰.۳۲) ۳.۵۵ (۶۸.۴۲) ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ (۱.۹) ۱.۸۶ (۹۹.۹۱) ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۱.۲۷) (۰.۳۵) (۹۹.۰۵) (۷۲.۳۲)
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۹۷) ۱.۷۷ (۹۷.۱۶) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۴۵ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ ۱.۴۶ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۱.۸) (۰.۸۷) (۹۹.۸۷) (۹۵.۹۵)
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۱.۳۹) (۲.۳۱) (۹۹.۳۹) (۹۹.۹۸)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۲.۶۲) (۲.۴۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۱.۰۷) ۰.۳۵ (۹۸.۰۵) ۲۶۳.۵۹
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۲.۱۹) ۰.۶۲ (۹۹.۹۷) ۸۶۲.۲۹
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۲۳) (۳.۱۴) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۱.۹۴) (۲.۵) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۹)
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۸۸) ۰.۵۳ (۹۹.۹) ۵۹۷.۳۲
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ ۱.۴۱ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ ۱.۴ ۰