صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۰۰۱)% (۱.۲۴۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۴.۳۷۸)% (۲.۸۸۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۵.۸۰۷)% (۴.۰۳۶)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۵.۲۱۷)% %۵.۸۲۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۲۸۳)% %۷.۲۴۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱۸.۲۷۸)% %۲۱.۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۳۶.۶۷۹ %۲۲۵۸.۹۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۴۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۸.۹۳)% (۹.۵۵)%