صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۹۵ ۱.۷۲ ۳,۰۲۰.۸۳ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۴۶ ۱.۶۵ ۷۱۱,۱۲۱.۱۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱.۲۹) (۲.۱۶) (۹۹.۱۴) (۹۹.۹۶)
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰.۱۱ (۱.۵) ۵۰.۰۱ (۹۹.۶)
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳.۴۳ ۲.۸۴ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۱.۲۹ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ ۱.۲۷ ۰
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ (۲.۹۳) ۰.۷ (۱۰۰) ۱,۱۹۴.۶۶
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۱.۲۸) (۱.۵۲) (۹۹.۰۹) (۹۹.۶۳)
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۴.۳ (۳.۵) ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰۰)
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۹۳) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲.۸۴) ۰.۲۵ (۱۰۰) ۱۵۱.۶۲
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۱.۲۱ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ (۰.۱۸) ۱.۹۱ (۴۸.۷) ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۱.۲۶) (۰.۸۸) (۹۹.۰۳) (۹۵.۹۷)
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۱.۶۶) (۳.۴۶) (۹۹.۷۸) (۱۰۰)
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۱.۴۵) (۲.۷۸) (۹۹.۵۲) (۱۰۰)
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱.۲۹) (۰.۲۷) (۹۹.۱۱) (۶۲.۶۶)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۱.۲۷ ۰