صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود