صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 حبیب‌رضا حدادی 10
2 تامین سرمایه امید 30298
3 صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها 43203
4 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 24283
5 معدنی و صنعتی چادرملو 20452
6 معدنی و صنعتی گلگهر 13941
7 موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه 7813