صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تغییرات اساسنامه( تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ مجمع سالیانه صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تغیرات اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ مجمع سالیانه صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ صورتجلسه تغییرات اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات اساسنامه تغییرات اساسنامه