صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/18 1,425,670 1,423,670 1,423,682 12 0 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,600,090,239,807
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/17 1,431,974 1,429,966 1,429,978 12 0 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,624,854,382,846
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/16 1,432,028 1,430,020 1,430,032 12 0 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,625,068,806,069
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/15 1,432,083 1,430,075 1,430,087 12 0 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,625,283,313,582
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/14 1,437,340 1,435,326 1,435,338 12 0 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,645,938,261,721
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/13 1,437,395 1,435,381 1,435,393 12 0 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,646,154,417,847
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/12 1,448,653 1,446,610 1,446,622 12 199,850 4,675,932 0 742,373 3,933,559 5,690,324,909,287
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/11 1,490,944 1,488,781 1,488,793 12 0 4,476,082 0 742,373 3,733,709 5,558,673,569,988
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/10 1,506,950 1,504,788 1,504,800 12 0 4,476,082 0 742,373 3,733,709 5,618,440,055,343
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/09 1,506,997 1,504,835 1,504,847 12 0 4,476,082 0 742,373 3,733,709 5,618,615,395,364
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/08 1,507,044 1,504,882 1,504,894 12 5,624 4,476,082 0 742,373 3,733,709 5,618,790,857,463
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/07 1,505,918 1,503,760 1,503,773 13 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,606,144,981,643
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/06 1,506,071 1,503,918 1,503,931 13 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,606,735,934,494
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/05 1,522,200 1,520,025 1,520,038 13 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,666,784,006,018
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/04 1,534,410 1,532,230 1,532,243 13 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,712,284,307,277
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/03 1,545,103 1,542,918 1,542,936 18 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,752,129,301,125
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/02 1,545,158 1,542,973 1,542,991 18 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,752,334,009,015
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/01 1,545,213 1,543,028 1,543,046 18 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,752,538,840,937
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/01/31 1,555,093 1,552,876 1,552,893 17 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,789,251,942,421
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/01/30 1,558,479 1,556,243 1,556,256 13 0 4,470,458 0 742,373 3,728,085 5,801,806,903,338