صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۱ ۳.۰۸ ۶,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۳.۲ (۱.۷۷) ۹,۹۲۰,۰۰۰ (۹۹.۸۵)
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۶ ۰
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۶ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۶۲ (۰.۱۷) ۸۶۸.۸۷ (۴۶.۵۶)
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۲.۱۲) ۱.۲۵ (۹۹.۹۶) ۹,۱۵۳.۶۲
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۳.۳۶) ۰.۵۱ (۱۰۰) ۵۴۳.۹۵
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲.۸۸ ۴.۱۱ ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۲.۷۳) (۰.۷) (۱۰۰) (۹۲.۳۲)
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷ ۰
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۹.۵۹ ۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۱.۳۳) ۰.۳۸ (۹۹.۲۳) ۲۹۳.۱۱
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۶۷ ۰.۶۱ ۱,۰۳۲.۱۶ ۸۳۶.۸
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲.۳ ۴.۸۹ ۴۰۷,۶۱۲.۵۱ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۹۴ ۲.۱ ۲,۸۹۵.۸۳ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱ ۰.۵۲ ۳,۷۳۳.۰۵ ۵۷۵.۸
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۸ ۰
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۶ ۰
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱.۸۹ ۴.۲۷ ۹۳,۴۳۴.۳۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۵۶ ۴.۳۸ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲