صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۵۸۲,۱۳۰ ۱۰.۲۹ % ۷۱,۶۲۳ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۲۰۲ ۵.۸۷ % ۷۰,۹۱۷ ۱.۲۵ % ۴,۶۰۱,۲۱۴ ۸۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۵۹۱,۳۵۲ ۱۰.۴ % ۷۱,۵۹۰ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۴۱۳ ۵.۹۷ % ۷۰,۸۷۷ ۱.۲۵ % ۴,۶۱۴,۱۶۳ ۸۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۵۹۱,۳۵۲ ۱۰.۴ % ۷۱,۵۵۷ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۴۱۳ ۵.۹۷ % ۷۰,۸۳۸ ۱.۲۵ % ۴,۶۱۴,۱۶۳ ۸۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۵۹۱,۳۵۲ ۱۰.۴ % ۷۱,۵۲۴ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۴۱۳ ۵.۹۷ % ۷۰,۷۹۸ ۱.۲۴ % ۴,۶۱۴,۱۶۳ ۸۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۶۰۰,۹۳۱ ۱۰.۴۷ % ۷۰,۴۰۳ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۹۴ ۶.۴۹ % ۷۰,۷۵۸ ۱.۲۳ % ۴,۶۲۳,۶۲۶ ۸۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۶۰۰,۹۳۱ ۱۰.۴۷ % ۷۰,۳۷۰ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۹۴ ۶.۴۹ % ۷۰,۷۱۸ ۱.۲۳ % ۴,۶۲۳,۶۲۶ ۸۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۶۱۱,۲۴۰ ۱۰.۴۲ % ۱۰۹,۶۰۶ ۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۶۲۰ ۷.۱۴ % ۷۴,۱۶۷ ۱.۲۶ % ۴,۶۵۰,۸۰۴ ۷۹.۳۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۶۰۷,۰۱۴ ۱۰.۳۲ % ۱۳۹,۷۰۶ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۹۵۵ ۷.۰۱ % ۷۰,۶۳۸ ۱.۲ % ۴,۶۵۱,۳۴۹ ۷۹.۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۶۰۰,۰۴۴ ۱۰.۱۸ % ۱۶۳,۲۲۰ ۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۳۳۴ ۷.۱۵ % ۷۰,۵۸۸ ۱.۲ % ۴,۶۳۷,۹۲۸ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۶۰۰,۰۴۴ ۱۰.۱۸ % ۱۶۳,۱۴۵ ۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۳۳۴ ۷.۱۵ % ۷۰,۵۴۸ ۱.۲ % ۴,۶۳۷,۹۲۸ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %