صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۲۷۷,۰۰۰ ۷۸.۲۲ % ۲۴۷,۶۲۰ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۹۶ ۴.۳۲ % ۳۷,۳۱۵ ۲.۲۹ % ۱,۲۷۷,۰۰۰ ۷۸.۲۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۸۹ % ۲۴۷,۵۰۴ ۱۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۶۷,۷۹۲ ۴.۲۶ % ۲۰,۳۶۱ ۱.۲۸ % ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۸۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۸۹ % ۲۴۷,۳۸۸ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۷,۷۹۲ ۴.۲۶ % ۲۰,۳۶۳ ۱.۲۸ % ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۸۹ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۹ % ۲۴۷,۲۷۲ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۷,۷۹۲ ۴.۲۷ % ۲۰,۳۶۶ ۱.۲۸ % ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۲۵۲,۶۷۸ ۷۸.۸۸ % ۲۴۷,۱۵۷ ۱۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۶,۲۳۷ ۴.۱۷ % ۲۲,۰۴۲ ۱.۳۹ % ۱,۲۵۲,۶۷۸ ۷۸.۸۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۲۳۷,۵۴۲ ۷۸.۸۲ % ۲۴۷,۰۴۱ ۱۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۶,۱۵۷ ۴.۲۱ % ۱۹,۲۶۷ ۱.۲۳ % ۱,۲۳۷,۵۴۲ ۷۸.۸۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۲۲۹,۰۷۳ ۷۸.۷۹ % ۲۴۶,۹۲۶ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۶,۱۵۴ ۴.۲۴ % ۱۷,۷۱۴ ۱.۱۴ % ۱,۲۲۹,۰۷۳ ۷۸.۷۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۲۲۹,۴۷۲ ۷۸.۵۷ % ۲۴۶,۸۱۰ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۹۴ ۳.۹۶ % ۲۶,۷۰۵ ۱.۷۱ % ۱,۲۲۹,۴۷۲ ۷۸.۵۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۲۱۰,۴۱۷ ۷۸.۵۵ % ۲۴۶,۶۹۵ ۱۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۴۶ ۳.۹۳ % ۲۳,۲۹۹ ۱.۵۱ % ۱,۲۱۰,۴۱۷ ۷۸.۵۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۲۱۰,۴۱۷ ۷۸.۵۶ % ۲۴۶,۵۸۰ ۱۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۴۶ ۳.۹۳ % ۲۳,۳۰۲ ۱.۵۱ % ۱,۲۱۰,۴۱۷ ۷۸.۵۶ %