صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۴۷) (۱.۳۵) (۸۲.۰۳) (۹۹.۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ (۰.۹۳) ۱.۲۳ (۹۶.۶۵) ۸,۴۹۵.۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۱.۲۹) (۰.۵۶) (۹۹.۱۱) (۸۷.۲۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۰.۴۵) ۱.۵۸ (۸۰.۵۹) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱.۹۳ ۳.۷۳ ۱۰۶,۲۹۹.۱۲ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵.۲۶ ۱.۸۲ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۸۵ ۱.۳ ۲,۰۵۸.۸۶ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۵۴) ۰.۷۸ (۸۵.۹) ۱,۵۹۲.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۸۷ ۲.۱۸ ۲,۲۷۸.۱۵ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۱,۵۲۷.۴۸ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۴۳ (۰.۲۷) ۳۷۸.۸۲ (۶۲.۷۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۱۱.۳۲) (۲.۰۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۰.۱۲) (۱.۷۷) (۳۵.۵۷) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۱.۷۷) (۲.۱۴) (۹۹.۸۵) (۹۹.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰