صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ (۱۰۰) ۱.۵۶ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۱.۵۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲.۵۴ ۱.۶۷ ۹۴۵,۵۶۱.۵۴ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱.۶۸ ۰.۴۸ ۴۳,۲۹۷.۶۷ ۴۶۸.۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۱.۷۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۶۹) ۰.۲۲ (۹۲.۱۲) ۱۲۵.۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۳۱) ۰.۰۶ (۶۷.۶) ۲۲.۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۱.۶۹ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۱.۶۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۳۹) (۰.۱۴) (۷۶.۳۶) (۳۹.۲۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۶۶) (۰.۴۶) (۹۱.۱۱) (۸۱.۵۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۹ ۰.۴۶ ۳۶.۷۶ ۴۲۸.۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۳۰۱.۳ ۳۶۶.۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۴۳) ۰ (۷۹.۵۲) ۱.۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۵۷ ۰.۶۱ ۷۰۴.۸۷ ۸۲۷.۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۷ ۰.۱۶ ۱,۱۸۲.۴ ۸۰.۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۹۱) ۰.۰۶ (۹۶.۴۵) ۲۶.۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ (۰.۷۵) ۰ (۹۳.۵۱) ۰