صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۰۶) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۸۴) (۱.۹۴) (۹۵.۴۳) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۳ ۱.۲۸ ۲۰۲.۴۳ ۱۰,۳۷۷.۷۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۷۱ ۲.۸۸ ۴۹,۴۸۰.۴۷ ۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۹) (۰.۴۵) (۴۹.۳۲) (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۳۵) (۲.۰۱) (۹۹.۳۱) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۰۵) ۰.۲۲ (۱۷.۱۲) ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۸۴) (۲.۱۷) (۹۵.۳۲) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۳۶ ۷.۴۷ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۴۶) ۰.۰۱ (۸۱.۵۷) ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۱۷) ۰.۴۳ (۹۸.۶۴) ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۲۳ ۲.۰۳ ۱۳۴.۱۶ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۲.۴۷) (۰.۵۵) (۹۹.۹۹) (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲.۴۹ ۱.۷۹ ۷۹۸,۰۳۰.۸۶ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰