صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۳ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۱ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۱ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰.۳۷ (۱.۸۹) ۲۸۲.۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۱۳ ۲.۴۶ ۵,۸۷۱.۳۳ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۹ ۲.۱۶ ۹۴,۸۲۴.۲۳ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۵ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۳۴ ۲.۴۸ ۴۵۵,۹۱۱.۷۲ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۷۴ (۰.۸۳) ۱,۳۷۸.۷۵ (۹۵.۱۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۹ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۷ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷۴ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۹۵ ۲.۰۸ ۴,۱۲۵,۴۱۸.۴۱ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۹ (۰.۷۲) ۳۸.۴۱ (۹۲.۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۷ ۲.۳۶ ۱۲۵,۰۳۹.۵۴ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۱.۹) (۱.۶۶) (۹۹.۹۱) (۹۹.۷۸)