صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲.۷۱ ۱.۴۱ ۱,۷۱۵,۶۵۶.۱۶ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۸۳ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۸۵ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۸ ۱.۲۸ ۳۳.۸۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱.۱۶ (۰.۹۳) ۶,۵۲۰.۷۴ (۹۶.۶۶)
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۶۵ (۰.۲۲) ۹۶۱.۲۴ (۵۴.۵۷)
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۳۳) ۰.۱۸ (۶۹.۷۷) ۹۱.۷۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۵۶ ۲.۶۳ ۲۸,۰۱۱.۲۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۸۹ ۱۳.۲۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۹۹ ۱۷.۷ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲.۷۹ ۴.۳۶ ۲,۳۴۰,۵۴۳.۲۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۳۸ ۴.۴ ۱۸,۸۴۰,۱۲۱.۳۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۳۶ ۱.۷ ۱۳,۷۲۴.۷۶ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۵۴) (۱.۴) (۹۹.۶۶) (۹۹.۴۲)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۵۸) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۱ ۰