صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۰.۴۴) (۰.۴۱) (۸۰.۰۲) (۷۷.۶۳)
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (۰.۳۷) ۰.۴۵ (۷۳.۷۶) ۴۰۹.۴۳
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۷۸) (۱.۱۵) (۹۴.۱۸) (۹۸.۵۵)
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۲.۸۳) (۱.۱۴) (۱۰۰) (۹۸.۵۱)
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۱.۰۶) (۱.۱۲) (۹۷.۹۸) (۹۸.۳۵)
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۳۱.۲۹ ۳۸۵.۹۱
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ (۰.۰۱) ۱.۳۲ (۳.۷۶) ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۱.۰۶) (۰.۰۷) (۹۷.۹۵) (۲۳.۸۵)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۸) (۰.۹۶) (۹۴.۶) (۹۷.۰۳)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۶۹) (۰.۶۴) (۹۲.۰۹) (۹۰.۳۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۶۳) (۱.۰۳) (۹۰.۱۹) (۹۷.۷)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۰.۲۲) ۰.۲۲ (۵۴.۶۴) ۱۲۵.۶۱
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۴۵) (۰.۶۵) (۸۰.۵۴) (۹۰.۶۴)