صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۱.۱۶) ۱.۰۸ (۹۸.۵۹) ۵,۰۳۱.۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۷۷ ۰.۹۷ ۱,۵۳۹.۲۲ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۷۹ ۱.۵۱ ۶۵,۸۰۷.۶۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲.۷۷ ۱.۵۸ ۲,۱۶۳,۰۵۲.۷۴ ۳۰,۴۸۱.۸۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ (۰.۰۲) ۰.۵۳ (۷.۷۶) ۵۹۸.۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۵۳) ۰.۱۹ (۸۵.۷۱) ۱۰۲.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۷.۶۴ ۴۷۰.۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۸ ۱.۳ ۲,۳۱۱.۴۹ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۱.۰۶ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱.۵۴ ۰.۵۱ ۲۵,۸۸۹.۶۱ ۵۴۵.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱.۷۴ ۰.۳۸ ۵۴,۸۴۵.۶۶ ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۳۶ ۰.۸۸ ۱۳,۷۷۶.۲۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۵ ۸۷.۵ ۱۹.۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۹۷ ۰.۲۱ ۳,۳۰۹.۰۸ ۱۱۱.۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰.۹۸ ۰