صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۶۹,۷۳۴ ۲۵۴,۰۱۵,۹۹۲,۰۱۲,۶۱۴
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۸۵,۸۰۲ ۲۵۴,۵۱۵,۵۸۳,۴۲۶,۴۴۲
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۹۴,۹۱۳ ۲۵۴,۷۹۸,۸۶۵,۵۶۳,۰۷۳
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۹۴,۴۷۸ ۲۵۴,۷۸۵,۳۴۰,۴۰۳,۴۳۸
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۹۴,۰۴۵ ۲۵۴,۷۷۱,۸۷۷,۴۲۸,۴۴۵
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۸۹,۰۴۲ ۲۵۴,۶۱۶,۳۲۲,۵۴۶,۴۸۲
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۹۳,۸۷۸ ۲۵۴,۷۶۶,۶۸۵,۰۱۰,۸۳۸
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۳۱,۰۹۲,۳۲۱ ۸,۱۸۵,۱۴۵ ۲۵۴,۴۹۵,۱۵۵,۷۷۱,۵۴۵
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۳۰,۲۹۷,۰۱۹ ۸,۱۷۰,۲۹۶ ۲۴۷,۵۳۵,۶۱۳,۱۴۷,۶۲۴
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۳۰,۲۹۷,۰۱۹ ۸,۱۷۳,۶۸۸ ۲۴۷,۶۳۸,۳۸۰,۶۳۶,۰۷۲