صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ (۰.۰۲) ۰.۵۳ (۷.۷۶) ۵۹۸.۹۱
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۵۳) ۰.۱۹ (۸۵.۷۱) ۱۰۲.۴۹
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۷.۶۴ ۴۷۰.۷۶
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۸ ۱.۳ ۲,۳۱۱.۴۹ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۱.۰۶ ۴,۹۲۳.۹۴
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱.۵۴ ۰.۵۱ ۲۵,۸۸۹.۶۱ ۵۴۵.۷۷
۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱.۷۴ ۰.۳۸ ۵۴,۸۴۵.۶۶ ۲۹۶.۵۴
۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۳۶ ۰.۸۸ ۱۳,۷۷۶.۲۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۵ ۸۷.۵ ۱۹.۸۳
۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۹۷ ۰.۲۱ ۳,۳۰۹.۰۸ ۱۱۱.۲۲
۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۲ ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰.۹۸ ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۹۸ ۰.۱ ۳,۳۶۳.۵۵ ۴۴.۶۸
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۸۱ ۰.۶۵ ۱,۷۸۶.۶۱ ۹۵۷.۵
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۲۹.۰۸ ۵۹.۲۲
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۲.۵) (۱.۴۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۵۷)