صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
تامین سرمایه امید تهران. خ آپادانا. نبش کوچه شکوه رضا ویم تاژ ۸۸۵۳۶۸۸۰
مرکزی تهران رضا ویم تاژ