صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۴ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ ۱.۴ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۳.۶۷ ۴.۱۷ ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ (۱.۱۵) ۲.۵۸ (۹۸.۵۲) ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۳.۴۷) (۳.۲۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۲.۱۵) (۳.۷۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲.۰۲) (۱.۷۱) (۹۹.۹۴) (۹۹.۸۱)
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ ۱.۵۹ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۲.۲۱) (۳.۷۳) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۵۳ ۵۰۰.۷۸ ۵۹۳.۳۱
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ (۰.۴۵) ۰.۱۲ (۸۰.۴۲) ۵۳.۲۴
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۱.۱۵) (۴.۷۱) (۹۸.۵۳) (۱۰۰)
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰.۸۸ (۳.۶۶) ۲,۳۵۴.۲۳ (۱۰۰)
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۱.۸۴ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۷.۰۶ (۱.۲۲) ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۸۵)
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۳.۴) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۸۵) (۰.۶۴) (۹۹.۸۹) (۹۰.۵۶)
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۷۶ ۲.۱۸ ۱,۵۰۰.۲۷ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸