صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۹۲,۱۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۷,۸۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۵۷۶,۱۰۷,۸۲۸,۶۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۵,۹۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۴,۰۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۴,۰۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱,۲۹۵,۹۱۹ ۱,۲۹۴,۰۱۶ ۱,۲۹۴,۰۱۶ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۴,۵۷۶,۱۰۷,۸۲۸,۶۸۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱,۲۸۶,۷۱۱ ۱,۲۸۴,۸۱۳ ۱,۲۸۴,۸۱۳ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۴,۴۰۱,۳۲۳,۸۸۶,۴۵۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۲۹۰,۸۸۵ ۱,۲۸۸,۹۸۲ ۱,۲۸۸,۹۸۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۴,۴۸۰,۴۹۹,۹۴۹,۴۷۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۲۹۰,۹۲۱ ۱,۲۸۹,۰۱۸ ۱,۲۸۹,۰۱۸ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۴,۴۸۱,۱۷۹,۴۱۰,۸۴۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۲۹۰,۹۵۶ ۱,۲۸۹,۰۵۲ ۱,۲۸۹,۰۵۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۶۵۶,۱۶۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۲۸۵,۶۷۹ ۱,۲۸۳,۷۸۴ ۱,۲۸۳,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۴,۳۸۱,۷۸۹,۰۱۴,۹۰۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۲۵۶,۹۳۷ ۱,۲۵۵,۰۸۳ ۱,۲۵۵,۰۸۳ ۰ ۰ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۳,۸۳۶,۶۸۴,۸۵۵,۱۷۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۲۴۷,۸۷۹ ۱,۲۴۶,۰۳۸ ۱,۲۴۶,۰۳۸ ۰ ۲,۱۱۰,۹۵۳ ۱۹,۷۳۴,۴۹۵ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۸,۹۹۲,۱۲۲ ۲۳,۶۶۴,۸۹۹,۱۳۲,۲۲۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۲۸۳,۴۲۶ ۱,۲۸۱,۳۵۱ ۱,۲۸۱,۳۵۱ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۶۳۰,۶۹۷,۲۸۹,۴۱۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۲۷۳,۷۸۸ ۱,۲۷۱,۷۲۳ ۱,۲۷۱,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۴۶۸,۱۷۶,۶۸۵,۵۷۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۲۷۳,۸۲۹ ۱,۲۷۱,۷۶۴ ۱,۲۷۱,۷۶۴ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۴۶۸,۸۶۹,۱۲۸,۶۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۲۷۳,۸۷۰ ۱,۲۷۱,۸۰۵ ۱,۲۷۱,۸۰۵ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۴۶۹,۵۶۲,۱۱۹,۰۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۲۶۰,۰۷۸ ۱,۲۵۸,۰۳۳ ۱,۲۵۸,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۲۳۷,۰۶۷,۰۵۹,۲۷۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۲۷۰,۲۶۶ ۱,۲۶۸,۴۰۲ ۱,۲۶۸,۴۰۲ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۴۱۲,۱۰۷,۴۰۳,۴۸۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۲۷۷,۰۵۶ ۱,۲۷۵,۱۸۱ ۱,۲۷۵,۱۸۱ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۵۲۶,۵۵۲,۸۵۴,۹۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۲۷۶,۴۸۸ ۱,۲۷۴,۶۰۵ ۱,۲۷۴,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۵۱۶,۸۱۵,۷۵۷,۶۲۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۲۸۸,۷۳۲ ۱,۲۸۶,۸۲۹ ۱,۲۸۶,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۷۲۳,۱۸۳,۱۱۸,۸۰۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۲۸۸,۷۷۱ ۱,۲۸۶,۸۶۸ ۱,۲۸۶,۸۶۸ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۷۲۳,۸۴۴,۱۳۹,۳۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۲۸۸,۸۱۰ ۱,۲۸۶,۹۰۸ ۱,۲۸۶,۹۰۸ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۷۲۴,۵۰۷,۱۵۵,۰۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱,۲۸۸,۸۵۰ ۱,۲۸۶,۹۴۷ ۱,۲۸۶,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۷,۶۲۳,۵۴۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ ۲۱,۷۲۵,۱۷۰,۶۶۱,۲۶۱
  مشاهده همه