صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۲,۸۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۳۷,۱۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۷۹,۹۸۷,۲۱۸,۴۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۱,۶۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۰,۹۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۰,۹۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۶۵۱,۶۹۷ ۱,۶۴۰,۹۴۳ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۷۹,۹۸۷,۲۱۸,۴۹۷
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۶۵۱,۶۵۹ ۱,۶۴۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۷۹,۹۵۰,۷۹۳,۵۶۴
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۶۵۱,۶۲۲ ۱,۶۴۰,۸۶۸ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۷۹,۹۱۴,۴۷۹,۳۵۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۶۵۰,۳۰۰ ۱,۶۳۹,۵۵۷ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۷۸,۶۵۲,۵۹۷,۵۸۴
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۶۳۱,۴۴۸ ۱,۶۲۰,۸۳۱ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۵۶,۸۵۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۶۲۰,۹۲۳ ۱,۶۱۰,۳۷۶ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۵۰,۵۵۵,۰۲۳,۶۱۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۶۲۶,۲۱۳ ۱,۶۱۵,۶۶۳ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۵۵,۶۴۵,۸۳۸,۰۱۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۶۰۱,۲۸۷ ۱,۵۹۰,۸۹۵ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۳۱,۷۹۷,۶۱۹,۱۹۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۶۰۱,۲۴۷ ۱,۵۹۰,۸۵۵ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۳۱,۷۵۹,۴۳۰,۰۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۶۰۱,۲۰۸ ۱,۵۹۰,۸۱۵ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۳۱,۷۲۱,۳۵۱,۶۲۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۶۰۰,۶۹۴ ۱,۵۹۰,۲۷۴ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۳۱,۲۰۰,۳۵۶,۶۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۵۹۹,۹۹۰ ۱,۵۸۹,۵۶۴ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۵۳۰,۵۱۶,۸۶۶,۷۰۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۵۵۶,۶۰۰ ۱,۵۴۶,۳۴۸ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۸۸,۹۰۶,۲۱۷,۴۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۵۰۵,۷۲۷ ۱,۴۹۵,۷۳۶ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۴۰,۱۷۳,۶۵۷,۸۱۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۴۸۵,۷۱۵ ۱,۴۷۵,۶۷۳ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۲۰,۸۵۶,۵۱۲,۸۰۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۴۸۵,۶۸۱ ۱,۴۷۵,۶۳۹ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۲۰,۸۲۳,۵۶۱,۴۰۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۴۸۵,۶۴۷ ۱,۴۷۵,۶۰۵ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۲۰,۷۹۰,۷۱۳,۴۷۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۵۰۸,۷۳۰ ۱,۴۹۸,۷۵۱ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۴۳,۰۷۷,۱۴۱,۲۸۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۵۴۸,۵۲۵ ۱,۵۳۸,۳۸۴ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۸۱,۲۳۷,۷۷۸,۴۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۵۴۸,۴۸۴ ۱,۵۳۸,۳۴۲ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۳,۲۵۰ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۴۸۱,۱۹۷,۶۲۶,۵۹۸