صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰.۱۸ (۱.۶۸) ۹۱.۶۹ (۹۹.۷۹)
۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ (۱.۱) ۰ (۹۸.۲۳) ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۳.۱ ۰.۲ ۶,۹۴۰,۰۰۰ ۱۱۰.۳۳
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۲.۴۲ ۰.۶ ۶۲۵,۹۲۴.۴۲ ۷۷۸.۲۷
۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ (۳.۲) (۰.۱۹) (۱۰۰) (۵۰.۰۱)
۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (۱.۵۹) (۰.۴) (۹۹.۷۱) (۷۶.۹۷)
۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱.۵۶ ۲.۲۳ ۲۸,۴۶۳.۹۳ ۳۱۷,۱۰۰.۲۵
۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ (۱.۰۹) ۰ (۹۸.۱۵) ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ (۱.۵۱) (۱.۰۵) (۹۹.۶۱) (۹۷.۸۹)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ (۲.۵۶) (۳.۷۶) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۳۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ (۲.۱۴) (۲.۰۸) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۵)
۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ (۱.۷۱) (۰.۷۷) (۹۹.۸۲) (۹۳.۹۵)
۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ (۰.۴۳) ۱.۴۱ (۷۹.۱۸) ۱۶,۴۶۴.۲
۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۳۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱.۷۸ (۰.۰۸) ۶۱,۶۱۱.۲۶ (۲۴.۲۳)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰.۸ (۰.۳۷) ۱,۷۴۴.۵۴ (۷۴.۱۶)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ (۲.۱۳) (۰.۶۷) (۹۹.۹۶) (۹۱.۲۸)