صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۰۵ ۰.۳ ۴,۴۲۱.۲۳ ۱۹۸.۶۶
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۳.۱۴ ۲.۴۹ ۸,۰۱۰,۷۵۰.۰۳ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۰.۴۹) ۰.۴۸ (۸۳.۵) ۴۶۷.۵۷
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۹۴) (۰.۲۲) (۹۶.۸۶) (۵۵.۸)
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ (۰.۳۴) ۱.۵۴ (۷۱.۶) ۲۶,۲۰۰.۴
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۱۶ ۰.۵۶ ۸۲.۴۴ ۶۷۶.۵۳
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱.۴۹ ۰.۳۱ ۲۲,۰۰۹.۶۳ ۲۱۴.۳۶
۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲.۷۱ ۱.۴۱ ۱,۷۱۵,۶۵۶.۱۶ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۸۳ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۸۵ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۸ ۱.۲۸ ۳۳.۸۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱.۱۶ (۰.۹۳) ۶,۵۲۰.۷۴ (۹۶.۶۶)
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۶۵ (۰.۲۲) ۹۶۱.۲۴ (۵۴.۵۷)
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۳۳) ۰.۱۸ (۶۹.۷۷) ۹۱.۷۹
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۵۶ ۲.۶۳ ۲۸,۰۱۱.۲۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰