صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۸۵ ۱.۳ ۲,۰۵۸.۸۶ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۶۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۵۴) ۰.۷۸ (۸۵.۹) ۱,۵۹۲.۸۷
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۸۷ ۲.۱۸ ۲,۲۷۸.۱۵ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۶۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۶۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۶۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۱,۵۲۷.۴۸ ۱,۴۵۱.۹۸
۶۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۴۳ (۰.۲۷) ۳۷۸.۸۲ (۶۲.۷۹)
۶۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۱۱.۳۲) (۲.۰۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۵)
۶۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۰.۱۲) (۱.۷۷) (۳۵.۵۷) (۹۹.۸۵)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۱.۷۷) (۲.۱۴) (۹۹.۸۵) (۹۹.۹۶)
۷۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۷۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰.۶۱ ۲.۰۵ ۸۱۰.۶۶ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۷۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰ ۰ ۰.۸۵ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ (۰.۵۵) (۱.۲) (۸۶.۴۲) (۹۸.۷۷)
۷۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ (۱.۳۸) (۱.۹۹) (۹۹.۳۷) (۹۹.۹۴)
۷۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۳۷ ۲۶.۲۸ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۷۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۸۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (۱.۷۷) (۱.۰۵) (۹۹.۸۵) (۹۷.۸۸)