صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۲.۵۷ ۲.۱۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲۵۷,۹۹۲
۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۲.۶۵ ۱.۳۴ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۷۷.۹۳
۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۴۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۰.۹۸ (۰.۱۸) ۳,۴۴۸.۸۵ (۴۸.۷۹)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲.۲۳ ۰.۵۲ ۳۰۹,۸۹۲.۱۷ ۵۷۵.۳۹
۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲.۸۴ ۲.۷۱ ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۴.۰۶ ۲.۶۲ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲.۰۴ ۱.۷۳ ۱۵۸,۵۹۲.۱۷ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ (۰.۸۶) ۰ (۹۵.۶۸) ۰
۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۴۸ ۰.۷۵ ۴۶۵.۶۳ ۱,۴۴۹.۴۹
۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۴۷) (۱.۳۵) (۸۲.۰۳) (۹۹.۳)
۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ (۰.۹۳) ۱.۲۳ (۹۶.۶۵) ۸,۴۹۵.۰۲
۵۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۱.۲۹) (۰.۵۶) (۹۹.۱۱) (۸۷.۲۴)
۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۰.۴۵) ۱.۵۸ (۸۰.۵۹) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵۷ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۵۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱.۹۳ ۳.۷۳ ۱۰۶,۲۹۹.۱۲ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵.۲۶ ۱.۸۲ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶