صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۶۰۳,۱۵۲ ۱۰.۳۲ % ۵۱۴,۸۵۶ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۹۸۹ ۵.۵۸ % ۱۲۹,۴۳۹ ۲.۲۱ % ۴,۲۷۳,۸۰۷ ۷۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۶۰۳,۱۵۲ ۱۰.۳۲ % ۵۱۴,۶۱۷ ۸.۸ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۹۸۹ ۵.۵۸ % ۱۲۹,۳۶۴ ۲.۲۱ % ۴,۲۷۳,۸۰۷ ۷۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۵۹۴,۳۶۱ ۱۰.۲۱ % ۵۱۴,۳۷۹ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۱۲۲ ۵.۵۸ % ۱۳۹,۴۹۶ ۲.۴ % ۴,۲۵۰,۱۷۶ ۷۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۸ % ۵۱۴,۱۴۱ ۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۱۴۰,۲۶۱ ۲.۴۲ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۳,۹۰۳ ۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۱۴۰,۱۸۷ ۲.۴۲ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۳,۶۶۶ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۱۴۰,۱۱۲ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۸ % ۵۱۳,۴۲۸ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۱۴۰,۰۳۸ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۳,۱۹۱ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۱۳۹,۹۶۴ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۸ % ۵۱۲,۹۵۴ ۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۱۳۹,۸۹۰ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۲,۷۱۸ ۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۵۶۵ ۵.۷۷ % ۱۳۹,۸۱۶ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ %