صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۰۰۲ ۶۳.۹۵ % ۳,۵۲۶ ۱.۱ % ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۱۸۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۰۰۲ ۶۳.۸۶ % ۳,۴۱۲ ۱.۰۶ % ۱۱۲,۶۰۱ ۳۵.۰۸ % ۰ ۰ %