صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع, دعوت به مجمع
عنوان خبر دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/03/02 ساعت 14:00 (از 20 میلیون واحد به 65 میلیون واحد سرمایه گذاری)
منبع -
مقدمه دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/03/02 ساعت 14:00 (از 20 میلیون واحد به 65 میلیون واحد سرمایه گذاری)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست