صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/26ساعت 14:00 (افزودن نماد فغدیر)
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/26ساعت 14:00 (افزودن نماد فغدیر)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست