صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه امید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: -- ---- 227,394,516,361
ضامن نقد شوندگی دوم: -- ----
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران 227,394,516,361
ضامن سود آوری: -- ----
مدیر سرمایه گذاری: پیمان تاتایی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,140,134
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,136,926
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,136,973
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود