صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه امید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: -- ---- 243,016,898,953
ضامن نقد شوندگی دوم: -- ----
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران 243,016,898,953
ضامن سود آوری: -- ----
مدیر سرمایه گذاری: پیمان تاتایی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,218,210
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,215,084
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/24 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,215,084
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود