صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه امید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: -- ---- 226,396,269,922
ضامن نقد شوندگی دوم: -- ----
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران 226,396,269,922
ضامن سود آوری: -- ----
مدیر سرمایه گذاری: پیمان تاتایی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,134,840
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,131,981
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,131,981
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود